DGRSZ: Odrzutowy lot podporucznik Barbary Trzybulskiej