ULC: Informacja na temat obowiązujących w 2014 roku stawek opłat lotniczych

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że w dniu 14 lutego 2014 r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski pod poz. 142 obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2014 r. stawek opłat lotniczych.

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem obwieszczenia.

Źródło / Autor: ULC