8. BLTr: Z pierwszą wizytą

Z pierwszą wizytą w 8. Bazie Lotnictwa Transportowego przebywał Dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego płk pil. Mirosław Jemielniak. Nowy Dowódca Skrzydła spotkał się najpierw z personelem latającym a następnie z kadrą dowódczą 8. BLTr i 3. GPR.

Dowódca przedstawił plany i oczekiwania wobec personelu latającego, który jak podkreślił stanowi główny trzon 3. SLTr. Przewidziany był również czas na szczere pytania, ze strony pilotów i techników, na które Dowódca odpowiedział wyczerpująco, wskazując na swoją zaangażowaną postawę wobec spraw lotników. Na koniec spotkania płk Jemielniak życzył pilotom dobrej służby, bezpiecznych lotów podczas wykonywania zadań dla Sił Powietrznych RP.

Omówienie bieżącego stanu 3. SLTr, w tym 3. GPR oraz 8. BLTr pod względem bezpieczeństwa lotów, gotowości operacyjnej oraz dyscypliny wojskowej, było celem wystąpienia Dowódcy Skrzydła. Podczas spotkania z kadrą dowódczą obu jednostek płk Jemielniak przedstawił swoje oczekiwania, główne zadania i wyzwania z którymi zmierzymy się w bieżącym roku. Podsumował również dotychczasowe osiągnięcia i zmiany czekające nas pod jego dowództwem.

wizyta-8.bltr

Źródło: 8. BLTr
Autor: kpt. Maciej Nojek
Zdjęcie: kpt. Maciej Nojek