1. BLTr: Wylot na afrykańską misję

Żołnierze i lotnicy tworzący polski kontyngent do wsparcia misji wojsk francuskich, udzielających pomocy Misji Międzynarodowego Wsparcia Sił Afrykańskich w Republice Środkowoafrykańskiej (MISCA) odlecieli 30 stycznia do Francji. Pożegnalna zbiórka odbyła się w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego na Okęciu.
Uczestniczyli w niej podsekretarz stanu w MON Maciej Jankowski, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych generał broni pilot Lech Majewski oraz zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych generał brygady Grzegorz Duda.
Po podpisaniu protokołów generałowie zameldowali wiceministrowi przekazanie-przejęcie kontyngentu w podporządkowanie. Zaś dowódca kontyngentu major pilot Sławomir Byliniak otrzymał od wiceministra Jankowskiego polską flagę, która ma towarzyszyć lotnikom w misji. Generałowie oraz minister stanęli do wspólnego zdjęcia z lotnikami.

„Udział w tej misji wpisuje się w nowy wymiar stosunków polsko-francuskich” – powiedział generał Majewski. Zaznaczył, że Polska i Francja stają się prekursorami działań stabilizacyjnych w Republice Środkowoafrykańskiej, przyczyniając się do wzmocnienia wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. „Razem z francuskimi sojusznikami będziemy wykonywać zadania na rzecz stabilizacji i pokoju”, dodał Dowódca Generalny. wskazał, że Polacy są dobrze przygotowani do misji, a kontyngent tworzą doświadczeni żołnierze i lotnicy, którzy działali już w strefie wojny, latali do Afganistanu, Czadu i Mali.
„Choć to zadanie o innym charakterze niż misja afgańska, także ono wzmacnia nasz wizerunek jako wiarygodnego i ważnego partnera zaangażowanego w budowanie bezpiecznego środowiska międzynarodowego. Doceniając wagę tej misji, życzę powodzenia dowódcy kontyngentu oraz wszystkim jego podwładnym”, powiedział wiceminister Jankowski.
Generał Majewski podziękował pułkownikowi pilotowi Sławomirowi Żakowskiemu (dowódcy 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego) za sprawne i terminowe przygotowanie kontyngentu. Zwracając się do wylatujących na misję przypomniał zaś, że działając za granicą będą ambasadorami Polski. „Występowanie w tej roli rodzi szczególne zobowiązanie do profesjonalizmu, zdyscyplinowania i dbania o bezpieczeństwo służby. Polską flagę, którą otrzymaliście, trzymajcie cały czas mocno i wysoko”.

Nowy polski kontyngent może liczyć do 50 żołnierzy i pracowników, z których większość wywodzi się z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Postanowienie prezydenckie o jego użyciu obowiązuje od 1 lutego do 30 kwietnia 2014 roku.
Prezydent RP zgodził się na użycie nowego kontyngentu wydając odpowiednie postanowienie 29 stycznia 2014 roku. Pododdział będzie podlegał operacyjnie dowódcy operacyjnemu sił francuskich prowadzącemu misję w Republice Środkowoafrykańskiej, zaś pod względem kierowania narodowego ministrowi obrony narodowej, za pośrednictwem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
1 lutego kontyngent osiągnie gotowość do działania z bazy lotniczej francuskich Sił Powietrznych Base Aérienne Orléans – Bricy Air Base BA 123 «Commandant Charles Paoli», znajdującej się 105 kilometrów na południowy zachód od Paryża. Wybór padł właśnie na tę jednostkę, gdyż stacjonują w niej transportowce C-160 Transall i C-130H Hercules, co ułatwi współdziałanie i obsługę samolotów.

wylot-afryka

Źródło: 1. BLTr
Autor: ppłk Artur Goławski
Zdjęcie: Mirosław C. Wójtowicz