ULC: Spotkanie Komitetu do Spraw Ochrony Środowiska ICAO (CAEP) w Montrealu

W dniach od 23 do 24 stycznia 2014 roku, w Montrealskiej siedzibie Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) odbyło się spotkanie Komitetu do Spraw Ochrony Środowiska ICAO (CAEP). Zgromadzeni podczas spotkania eksperci omówili zakres prac zleconych przez Radę ICAO Technicznej Grupie Zadaniowej do spraw Globalnych Mechanizmów Rynkowych – Global Market Based Measures – GMTF. Dokonano również przeglądu prac przewidzianych do wykonania przez grupę GMTF. W spotkaniu uczestniczyło 14 członków oraz 7 obserwatorów CAEP, w tym także przedstawiciel Polski.

Zadaniem Komitetu jest opracowanie globalnych rozwiązań rynkowych służących ograniczeniu emisji dwutlenku węgla z sektora cywilnego transportu lotniczego.

Przedmiotem spotkania była weryfikacja kryteriów i ogólnych warunków wykonania prac nad systemem Monitorowania, Weryfikacji i Raportowania emisji dwutlenku węgla oraz nad kryteriami i wymaganiami akceptowalności jednostek zredukowanej emisji.

Komitet do spraw Ochrony Środowiska w Lotnictwie – CAEP, jest jednym z technicznych komitetów doradczych Rady ICAO, realizującym badania naukowe na rzecz zapewnienia efektywności środowiskowej, wykonalności technicznej i racjonalizmu ekonomicznego środowiskowych standardów certyfikacyjnych dla sprzętu lotniczego.

Podjęcie przez CAEP prac nad nowym rodzajem standardu emisji dwutlenku węgla, który jest w większym stopniu standardem energo-efektywności statków powietrznych, oraz uczestnictwo ekspertów komitetu w pracach nad globalnymi mechanizmami rynkowymi jeszcze bardziej rozszerza dotychczasowy zakres głównych kompetencji tego gremium.

Źródło / Autor: ULC