Odprawa rozliczeniowo – koordynacyjna kierowniczej kadry Centrum

Celem odprawy było rozliczenie działalności dowódców oraz szefów pionów funkcyjnych z poziomu i skuteczności zadań, jakie zrealizowano w ubiegłym roku.

W końcowej części odprawy, za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych a w szczególności za uzyskanie najwyższych wyników w służbie, Komendant Centrum pułkownik Dariusz Sienkiewicz wyróżnił najbardziej zasłużonych żołnierzy Centrum.

Wyróżnieni zostali:
HONOROWYM TYTUŁEM 2013 roku
METODYK ROKU – mjr Marek BORUC
INSTRUKTOR ROKU – st. chor. Tomasz PŁOSZAJ
SPORTOWIEC ROKU – st. kpr Marcin CHYŁA
PODOFICER ROKU – st. chor. sztab. Sławomir BENEDYSIUK

WPISEM DO KSIĘGI HONOROWEJ CENTRUM
mjr Marek BORUC
st. chor. sztab. Tomasz FAJGIER
st. chor. sztab. Krzysztof KOSTYŁA
st. chor. sztab. Leszek SIUDA
chor. Tomasz KOSTRZEWA
mł. chor. Mirosław GOLECKI

PISMEM POCHWALNYM ZE ZDJĘCIEM NA TLE SZTANDARU
ppłk Michał WIECZOREK
mjr Marek JURDA
mjr Jerzy PELIKAN
kpt. Cezary MĘDEL
st. chor. sztab. Wojciech DOŃCZYK
st. chor. sztab. Krzysztof SKALSKI
st. chor. Dariusz DĘBSKI
chor. Aneta KACZYŃSKA-NOWAKOWSKA
chor. Sławomir KĘPKA
chor. Rafał KULIŃSKI
chor. Jarosław MARCISZ
chor. Tomasz SKŁADOWSKI
chor. Krzysztof REMPLAKOWSKI
plut. Łukasz KACZMAREK

TYTUŁEM HONOROWYM ZASŁUŻONY ŻOŁNIERZ RP III STOPNIA

ppłk Włodzimierz PIGOŃ
ppłk Mirosław WASZAJŁO
mjr Marek PAWŁOWSKI
st. chor. sztab. Sławomir BENEDYSIUK

Za propagowanie tradycji przeciwlotniczych w środowisku cywilnym, kreowanie dobrego wizerunku Sił Zbrojnych oraz Centrum, a także wieloletnią, pełną zaangażowania służbę, decyzją Kapituły Odznaki Centrum przyznano prawo do noszenia odznaki pamiątkowej Centrum Szkolenia Sił Powietrznych:
1. ppłk Sławomir Grobelny
2. kmdr por. Andrzej Stawarz
3. mjr Sławomir Kowalski
4. kpt. Andrzej Czaja
5. kpt. Dariusz Syrocki
6. st. chor. sztab. Jarosław Dąbrowski
7. st. chor. Piotr Janik
8. st. chor. Maciej Marciniak
9. mł. chor. Mirosław Golecki
10. mł. chor. Krzysztof Kawka
11. mł. chor. Robert Lewandowski
12. st. sierż. Robert Bykowski
13. st. sierż. Grzegorz Szymaniak
14. st. sierż. Mariusz Urbańczyk
15. sierż. Michał Dończyk
16. sierż. Jarosław Dymek
17. sierż. Mariusz Iwko
18. sierż. Marcin Mońko
19. sierż. Robert Owczarek
20. sierż. Piotr Tracz
21. plut. Tomasz Pabiszczak

odznaczeni-cssp

Źródło: CSSP
Autor: kpt. Jarosław Barczewski / CS SP
Zdjęcie: Tadeusz Wasilewski