Katowice Airport – dodatkowe fundusze na rozbudowę lotniska

Pyrzowice, 22 stycznia 2014 roku, GTL SA podpisało z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę na dofinansowanie projektu „Rozbudowa infrastruktury w celu zwiększenia możliwości operacyjnych lotniska MPL Katowice”.
Projekt obejmuje pięć zadań tj. modernizację istniejącego hangaru i budowę nowego, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – etap I (modernizacja systemu odwadniającego w porcie lotniczym), budowę nowej bazy CARGO – etap I (budowa płyty postojowej cargo wraz z drogą kołowania E0); budowę terminalu przylotowego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – etap II (budowa stanowiska odladzania samolotów). Całkowita wartość projektu wynosi 182 mln zł, z czego wartość dofinansowania z Funduszu Spójności to blisko 71,5 mln zł.
Część z przedsięwzięć wymienionych w projekcie została już zrealizowana. Mowa tu o modernizacji istniejącego hangaru i budowie nowego oraz uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej – etap I. Pozostałe zadania zostaną ukończone najpóźniej do września 2015 roku. Już w lutym rozpocznie się budowa nowego terminalu przylotowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (układ komunikacyjny wraz z parkingami). Wykonawcą inwestycji będzie firma Skanska. Zgodnie z zapisami podpisanej dzisiaj (22.01.2014) umowy inwestycja ma zostać zrealizowana do końca drugiej połowy 2015 roku.
„Rozbudowa infrastruktury w celu zwiększenia możliwości operacyjnych lotniska MPL Katowice” to jeden
z dwóch projektów realizowanych na pyrzowickim lotnisku, dofinansowanych z środków Unii Europejskiej. Od 2011 roku realizowany jest pierwszy z nich tj. „Port Lotniczy Katowice – modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej”, który obejmuje zakończoną już budowę nowej płyty postojowej i modernizację dróg kołowania E1, E2 i D oraz trwającą budowę nowej drogi startowej o długości 3,2 km.

Katowice

Źródło / Autor: Lotnisko Katowice