Boeing dołącza do BIOjet Abu Dhabi. Lot pokazowy Boeinga 777 z wykorzystaniem biopaliwa