Mianowania podoficerów w 31. BLT

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie żołnierzy zawodowych, w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego odbyło się uroczyste mianowanie na wyższy stopień wojskowy w korpusie zawodowym podoficerów.

W uroczystości brali udział podoficerowie z całego garnizonu Poznań, w tym 63 podoficerów 31. BLT. Akty mianowania na wyższy stopień wojskowy zebranym podoficerom, uroczyście wręczył Szef Inspektoratu Sił Powietrznych generał dywizji pilot Jan ŚLIWKA, towarzyszył mu Dowódca 31. Bazy płk. dypl. pil. Jacek PSZCZOŁA.
Szef Inspektoratu w swoim przemówieniu gorąco podziękował żołnierzom za ogrom pracy i wysiłku włożonego w wykonywanie swoich zadań służbowych. Życząc dalszych sukcesów w pracy i życiu osobistym, przypomniał o obowiązku jaki na nich ciąży względem młodszych kolegów podoficerów.

mianowanie-31.blt

Źródło: 31. BLT
Autor: kpt. Krzysztof NANUŚ/31. BLT
Zdjęcie: kpt. Krzysztof NANUŚ/31. BLT