CSSP: Awanse podoficerów Centrum

Gospodarzem uroczystości był dowódca 8. koszalińskiego pułku przeciwlotniczego i obok podoficerów Centrum i Pułku wzięli w niej udział żołnierze z Kołobrzegu, Słupska i Ustki. „Dzisiejsze awanse to rezultat ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych” – powiedział generał Sikora.

„Jako żołnierze korpusu podoficerskiego jesteście trzonem armii, niezwykle istotnym ogniwem jej struktur.” Przypomniał, że obowiązujące od kilku tygodni zmiany to uelastycznienie polityki kadrowej i odejście od kadencyjności, która uniemożliwiała dłuższe pozostawanie na danym stanowisku.

W śnieżnej aurze generał Sikora akty mianowań wręczył żołnierzom Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, 8. pułku przeciwlotniczego, 7. Brygady Obrony Wybrzeża, Orkiestry Wojskowej z Koszalina, Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej, Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej, Centralnego Poligonu Sił Powietrznych, 9. dywizjonu przeciwlotniczego, 17. i 6. Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz 8. batalionu remontowego. W uroczystości uczestniczyli dowódcy, komendanci i kierownicy jednostek i instytucji wojskowych, z których pochodzą awansowani podoficerowie.

Z Centrum udział w niej wzięli Komendant CS SP pułkownik Dariusz Sienkiewicz, dowódca dywizjonu zabezpieczenia pułkownik Mirosław Waszajło, szef sekcji wychowawczej major Jerzy Pelikan oraz pomocnik komendanta do spraw podoficerów starszy chorąży sztabowy Wojciech Dończyk.

Stopnie starszego plutonowego, sierżanta sztabowego, starszego sierżanta sztabowego, młodszego chorążego sztabowego i chorążego sztabowego oraz ich odpowiedniki w marynarce miały zostać zniesione już w 2004 r. Od początku 2014 roku korpus podoficerski składa się z trzech grup: podoficerów młodszych (kapral, starszy kapral i plutonowy), podoficerów (sierżant, starszy sierżant i młodszy chorąży) oraz podoficerów starszych (chorąży, starszy chorąży i starszy chorąży sztabowy).

cssp-mianowania

Źródło: CSSP
Autor: kpt. Jarosław Barczewski
Zdjęcie: kpt. Jarosław Barczewski