Wizyta Komendanta CSWL Drawsko na nadarzyckim poligonie

W dniu 9 stycznia br. do 21. Centralnego Poligonu Lotniczego Nadarzyce przybył z roboczą wizytą obecny przełożony, Komendant CSWL Drawsko płk Marek GMURSKI.
Komendant Poligonu ppłk WOJCIECHOWSKI przedstawił, w postaci prezentacji multimedialnej, informacje dot.:
• bazy szkoleniowej i logistycznej Poligonu,
• głównych przedsięwzięć szkoleniowych Poligonu na 2014 rok,
• utrzymania stanu dyscypliny,
• inwestycji wykonanych w 2013 roku oraz planowanych do realizacji w 2014 przez WOG,
• utrzymania i sprawności zasadniczego UiSW oraz urządzeń szkolno – treningowych.
Komendant Centrum przedstawił kadrze dowódczej nowe struktury Dowództwa Generalnego RSZ, umiejscowienie Poligonu w strukturach, a także przedstawił główne kierunki działania na 2014 rok, a następnie przełożony wizytował obiekty szkoleniowe i logistyczne 21. CPL;.
Kolejnym elementem wizyty było spotkanie Komendanta zorganizowane z przedstawicielami instytucji i służb mundurowych, w którym uczestniczyli nadleśniczowie Nadleśnictw z Wałcza i Bornego Sulinowa, Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie, Komendant Placówki ŻW w Wałczu, Komendanci Policji z Wałcza i Jastrowia.
Kończąc wizytę Komendant Centrum postawił dla 21. CPL zadania do realizacji.

logo_cpl

Źródło / Autor: Centralny Poligon Lotniczy Nadarzyce