CSSP: Wręczenie broni elewom służby przygotowawczej

Broń jest żołnierskim symbolem waleczności, dyscypliny i męstwa. Umiejętność sprawnego posługiwania się nią jest obowiązkiem każdego żołnierza, lecz umiejętność ta nie może obyć się bez świadomości celu, w jakim broń może być użyta.

Komendant Centrum pułkownik dyplomowany Dariusz Sienkiewicz, podczas apelu Centrum uroczyście wręczył broń żołnierzom służby przygotowawczej, którzy do koszalińskiego Centrum stawili się 8. stycznia. Osobiście z rąk Komendanta CS SP broń otrzymali wyróżnieni żołnierze: szer. elew Agnieszka Burknap, szer. elew Dominik Swaczyna, szer. elew Rafał Bill, szer. elew Krzysztof Hrymowicz, szer. elew Michał Przemieniecki oraz szer. elew Łukasz Czajka. Błogosławieństwa elewom udzielił ks. kpt. Tomasz Szefliński.

Pułkownik Dariusz Sienkiewicz pogratulował wszystkim żołnierzom otrzymania broni, apelując jednocześnie o szanowanie powierzonego uzbrojenia, dbania o jego sprawność techniczną. „Otrzymujecie broń, która dla każdego żołnierza jest symbolem siły i męstwa. Symbolizuje oddanie i wierność Ojczyźnie, a także zaufanie, jakim obdarza Was polskie społeczeństwo. Pamiętajcie o tym każdego dnia, dumnie nosząc mundur i godnie wypełniając swoje obowiązki” – powiedział Komendant. Zbiórkę Komendant wykorzystał również, aby podziękować żołnierzom i pracownikom wojska Centrum za wzięcie udziału w 22. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. „Liczy się każdy grosz przekazany na cele fundacji. Choć przecież nie było to naszym obowiązkiem, to niesienie pomocy potrzebującym jest wpisane w naszą służbę. I tak też zrobiliśmy” – podsumował nasz udział w 22. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Komendant Centrum przedstawił żołnierzom służby przygotowawczej zadania, cele i wymagania, jakie stoją przed nimi w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych. Jednym z najważniejszych punktów oprócz szkolenia będzie przysięga wojskowa na sztandar, jaką złożą 31 stycznia.

bron-ccsp

Źródło: CSSP
Autor: kpt. Jarosław Barczewski / CS SP
Zdjęcie: Tadeusz Wasilewski