CSSP: Wręczenie broni elewom służby przygotowawczej