ULC: Metody kodowania EPIRB 406MHz

W związku z pytaniami dotyczącymi metod kodowania morskich nadajników sygnału niebezpieczeństwa (EPIRB 406MHz) będących na wyposażeniu statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że w Polsce do kodowania tych nadajników należy używać, w zależności od rodzaju nadajnika następujących międzynarodowych, zatwierdzonych przez Radę Programu Cospas-Sarsat protokołów kodowania: protokołu użytkownika seryjnego (serial user) z zakodowanym numerem seryjnym EPIRB i numerem certyfikatu typu Cospas-Sarsat lub standardowego protokołu lokacyjnego (standard location) z zakodowanym numerem seryjnym EPIRB i numerem certyfikatu typu Cospas-Sarsat.

Szczegóły techniczne dotyczące protokołów kodowania nadajników sygnału niebezpieczeństwa opisane są w dokumentach operacyjnych Cospas-Sarsat:
C/S G.005 „Cospas-Sarsat Guidelines on 406 MHz Beacon Coding, Registration and Type Approval”.

C/S T.001 „Specification for Cospas-Sarsat 406 MHz Distress Beacons”.

Informacje o zasadach rejestracji i metodach kodowania nadajników sygnału niebezpieczeństwa (ELT, EPIRB i PLB 406MHz) dostępne są na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego:

http://ulc.gov.pl/pl/zegluga-powietrzna/poszukiwanie-i-ratownictwo/rejestracja-beaconow-406mhz

Źródło / Autor: ULC