Global Hawk wspierał akcję na Filipinach

Global Hawk Block 30 był używany podczas wsparcia operacji humanitarnych na Filipinach.

Kluczową zaletą maszyny była możliwość długotrwałego przebywania w powietrzu na wysokim pułapie przy jednoczesnym przenoszeniu aparatury radarowe, elektro-optycznej i czujników podczerwieni.

14 listopada maszyna wykonała 3 krytyczne zadania startując z wyspy Guam. W wyniku jego operowania pozyskano 282 zdjęcia zanim maszyna wróciła do  Andersen Air Force Base. Pozyskany materiał został natychmiast przekazany organizacjom z USA i Filipin celem łatwiejszej oceny skutków kataklizmu.

Dodatkowo zdjęcia pomogły w szybkiej ocenie stanu dróg, lotnisk i pól co przełożyło się na łatwiejsze organizowanie bieżącej pomocy.  Kolejne misje tego typu USAF wykonał 16 i 20 listopada.

W sumie wykonano około 1000 zdjęć oraz zebrano sporo informacji ad hoc wskazanych już w trakcie wykonywania zadania.

Global-Hawk

Źródło: Northrop Grumman

Zdjęcie: Northrop Grumman