ULC: Spotkanie w sprawie umożliwienia używania osobistych urządzeń elektronicznych w samolotach

W dniu 27 listopada br. w ramach 200. Sesji Rady ICAO, w której uczestniczy Stała Przedstawicielka Polski w Radzie ICAO – dr Małgorzata Polkowska, odbyło się spotkanie w sprawie planowanych zmian w użyciu osobistych urządzeń elektronicznych (ang. personal electronic devices – PED) na pokładzie samolotów. Planowane przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) zmiany przedstawiła Pani Daniela Defossar, Menadżer Sekcji Prawotwórczej w zakresie Operacji Lotniczych, EASA.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały planowane zmiany wytycznych EASA dotyczących używania urządzeń elektronicznych takich jak tablety, smartfony, czytniki e-booków oraz odtwarzacze mp3. Projektowane regulacje umożliwią używanie ww. urządzeń w tzw. trybie samolotowym (lub offline) podczas wszystkich faz lotu. Dotychczas wytyczne EASA pozwalają na używanie urządzeń elektronicznych na pokładzie samolotu oprócz krytycznych faz lotu tj. kołowania, startu i lądowania. Większe urządzenia takie jak laptopy ze względów bezpieczeństwa w dalszym ciągu będą umieszczone w luku bagażowym nad głowami na czas kołowania, startu i lądowania. Powyższe zmiany będą dotyczyły samolotów użytkowanych przez europejskich przewoźników lotniczych. Według nowych wytycznych przewoźnik będzie mógł zgodnie z jego wcześniejszą oceną zezwolić pasażerom na użytkowanie urządzeń we wszystkich fazach lotu. W dalszej perspektywie EASA planuje zezwolić na wykonywanie rozmów przy wykorzystaniu telefonów komórkowych na pokładzie samolotu. Agencja dostrzega zjawisko rozpowszechniania się tego typu urządzeń oraz chęć użytkowania ich przez pasażerów bez ograniczeń.

Pod koniec października br. Departament Transportu Amerykańskiej Federacji Lotnictwa (FAA) również poinformował o wydaniu wytycznych w sprawie użytkowania urządzeń elektronicznych podczas wszystkich faz lotu. Według wytycznych FAA linie lotnicze powinny sprawdzić czy awionika ich samolotów nie jest wrażliwa na fale radiowe emitowane przez urządzenia elektroniczne podczas krytycznych faz lotu i po pozytywnej ocenie przewoźnicy będą mogli zdecydować o umożliwieniu pasażerom użytkowania osobistych urządzeń elektronicznych w trybie samolotowym bez ograniczeń.

Źródło / Autor: ULC