ULC: Notyfikacja odstępstw od przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012