Jubileusz generała profesora

Generał brygady w stanie spoczynku profesor doktor habilitowany inżynier Jerzy Lewitowicz za tydzień skończy 80 lat. Z tej okazji w Sali Tradycji Dowództwa Sił Powietrznych zorganizowaliśmy jubilatowi uroczyste spotkanie z kadrą dowódczą dowództwa, członkami Klubu Generałów WP oraz przedstawicielami Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego.

Profesor, autor ponad 400 publikacji i książek naukowych, promotor ponad 20 doktorów, jest regularnym uczestnikiem konferencji bezpieczeństwa lotów, sympozjów, seminariów oraz innych przedsięwzięć organizowanych przez Siły Powietrzne. W młodości wyszkolił się na pilota dwupłatowca CSS-13, dlatego wie, co czuje pilot. Jak sam przyznaje, już na początku lat dziewięćdziesiątych, gdy istniał jeszcze formalnie Układ Warszawski, przewidywał, że polskie lotnictwo zostanie wyposażone w samoloty F-16. Gratulacje i najlepsze życzenia złożyli jubilatowi oraz jego małżonce Annie dowódca Sił Powietrznych generał broni pilot Lech Majewski, były dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej generał broni w stanie spoczynku pilot doktor habilitowany Jerzy Gotowała, generał brygady w stanie spoczynku pilot Roman Harmoza (prezes Klubu Generałów) oraz pułkownik w stanie spoczynku doktor habilitowany inżynier Ryszard Szczepanik (dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych).

Generał Majewski nazwał generała Lewitowicza „przyjacielem wielu pokoleń wojskowych lotników”. W laudacji na cześć niestrudzonego badacza, wynalazcy, nauczyciela i oficera przypomniał przebieg kariery tego absolwenta Wojskowej Akademii Technicznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, byłego komendanta ITWL, współkonstruktora takich maszyn jak TS-11 Iskra, PZL-130 Orlik, Grot, Skorpion oraz uczestnika modernizacji wszystkich typów LiM-ów i bombowca Ił-28.
„Szczególnie cenny jest dla nas wkład Pana Generała w badania nad eksploatacją statków powietrznych oraz bezpieczeństwem lotów, w wymiarze teoretycznym jak i praktycznym. Dzięki Pańskiej pracy udało się uniknąć wielu zdarzeń lotniczych”, stwierdził nasz dowódca. I życzył dostojnemu jubilatowi pomyślności w życiu osobitym, dalszego pomnażania bogatego dorobku Generał Lewitowicz serdecznie i z humorem podziękował gościom – jak sam powiedział – jego pierwszych osiemdziesiątych urodzin. Uroczystość zakończyło rodzinne zdjęcie generała-profesora, jego rodziny i licznych lotniczych kolegów oraz przyjaciół.

Jerzy-Lewitowicz

Źródło: sp.mil.pl
Zdjęcie: sp.mil.pl
Autor: ppłk Artur Goławski