Witamy nowych oficerów

69 podporuczników, wypromowanych 15 listopada w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych, zasili jednostki Sił Powietrznych.

Absolwentów „Szkoły Orląt” na stopień podporucznika promował szef Sztabu Generalnego WP generał broni Mieczysław Gocuł. W uroczystości uczestniczyli dowódca Sił Powietrznych generał broni pilot Lech Majewski oraz dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN generał broni w stanie spoczynku Lech Konopka. Do promocji przystąpiło 114 osób, w tym 5 kobiet. Byli to absolwenci stacjonarnych pięcioletnich studiów magisterskich, dwuletniego studium oficerskiego dla absolwentów uczelni cywilnych i półrocznego kursu oficerskiego dla podoficerów. Prymusami 117. promocji w 88-letniej historii dęblińskiej uczelni zostali podporucznicy Andrzej Błażejczyk (pilot śmigłowca), Grzegorz Moczulski (pilot śmigłowca) i Janusz Kurek (pilot samolotu odrzutowego). Ukończyli oni studia jako magistrowie inżynierowie.

promocja-sp

Źródło: sp.mil.pl
Autor: ppłk Janusz Chojecki
Zdjęcie: mjr Tomasz Ziółkowski