Pomnik na stulecie lotnictwa polskiego

Za pięć lat na Cmentarzu Wojskowym na stołecznych Powązkach stanie Pomnik Chwały Lotnikom Polskim.

Z inicjatywą jego wzniesienia wystąpiło Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, któremu przewodniczy generał dywizji w stanie spoczynku pilot Franciszek Macioła. Inicjatywę poparł dowódca Sił Powietrznych generał broni pilot Lech Majewski. Zaaprobowała ją także prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, która zgodziła się na to, by pomnik stanął w rejonie kwatery GII, na wysokości kaplicy Kościoła Polskokatolickiego. To miejsce dogodne do organizowania uroczystości – rozmieszczenia asysty wojskowej: pocztów sztandarowych, orkiestry, kompanii honorowej.

Za przychylne rozpatrzenie wniosku o zgodę na posadowienie pomnika i przyznanie dogodnej lokalizacji przez prezydent Gronkiewicz-Waltz wdzięczny jest generał Majewski. Dowódca Sił Powietrznych uważa, że nie ma lepszego miejsca na upamiętnienie dokonań wszystkich pokoleń polskich lotników. „Budowa monumentu to wspólny, moralny i żołnierski obowiązek braci lotniczej wobec poprzedników, którzy wpisali się w historię naszej ojczyzny i lotnictwa. Ten pomnik godnie upamiętni obchody stulecia polskiego lotnictwa, które przypada w 2018 roku”, zaznacza.

„Pomnik uhonoruje lotników poległych w działaniach bojowych jak i tych, którzy zginęli w czasie pokoju, po wojnie, oraz wszystkich innych, którzy wypełniwszy dobrze obowiązki wobec państwa i społeczeństwa zostali powołani do „Niebieskiej Eskadry” – bez względu na wydarzenia historyczne, miejsca służby czy indywidualne zasługi”, wyjaśnia generał Franciszek Macioła. „Będzie to miejsce zadumy, odbywania lekcji patriotyzmu i historii, upowszechniania wiedzy o czynach i heroizmie polskich lotników”, twierdzi.
Stowarzyszenie powołało grupę organizacyjną budowy Pomnika Chwały Lotnikom Polskim – przewodniczy jej generał Macioła. Grupa będzie działała do czasu powołania komitetu budowy i komitetu honorowego pomnika.

Forma monumentu będzie uzgadniana z Zarządem Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Biurem Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Inicjatorzy zamierzają wmurować kamień węgielny pod pomnik w 2015 roku – w 75. rocznicę Bitwy o Anglię. Chcą, aby odsłonięcie monumentu nastąpiło w 2018 roku – w jubileusz stulecia lotnictwa polskiego. Fundusze na budowę pochodzić będą ze zbiórki wśród organizacji i stowarzyszeń lotniczych, firm oraz rzesz sympatyków lotnictwa – tak w kraju, jak i za granicą.

Wzniesienie pomnika będzie tylko jednym z wielu przedsięwzięć Dowództwa Sił Powietrznych, Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP i innych organizacji lotniczych, które mają uświetnić okrągłą, setną rocznicę powstania lotnictwa wojskowego.

GAPA

Źródło:sp.mil.pl
Autor: ppłk Artur Goławski
Zdjęcie: sp.mil.pl