Nowoprzybyli żołnierze

5 listopada 2013 r. na zbiórce stanu osobowego 21. Centralnego Poligonu Lotniczego – Zastępca Komendanta Poligonu p. mjr Henryk CHMIEL – przywitał nowych żołnierzy, którzy rozpoczęli służbę wojskową na nadarzyckim Poligonie:
• st. szer. Adama BZOWSKIEGO,
• st. szer. Ireneusza KUNACHA,
• szer. Pawła CENKAŁĘ,
• szer. Marcina FLORKA,
• szer. Dariusza GARLICKIEGO.
Komendant życzył nowoprzybyłym żołnierzom satysfakcji z wykonywania zadań służbowych oraz pełnego zaangażowania na rzecz rozwoju tutejszego Poligonu.

nadarzyce-nowi-zolnierze

Źródło: http://21cpl.sp.mil.pl/
Autor: http://21cpl.sp.mil.pl/
Zdjęcie: http://21cpl.sp.mil.pl/