Mamy nowego Dziekana

W Dowództwie Sił Powietrznych odbyło się zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze mężów zaufania Korpusu Oficerów Zawodowych z jednostek wojskowych Sił Powietrznych. W trakcie zgromadzenia została podsumowana trzy letnia Kadencja Dziekana KOZ SP, którą przedstawił ustępujący z funkcji płk Janusz Chwiejczak. Podczas dyskusji wiele uwagi mężowie zaufania zwrócili na problematykę związaną z funkcjonowaniem jednostek wojskowych. Szczegółową analizę zadań realizowanych przez Konwent Dziekanów przedstawił płk Marian Babuśka – Przewodniczący Konwentu, zaś na problemy zgłoszone podczas zgromadzenia odpowiedział szef Sztabu DSP gen. dyw. Jerzy Fryczyński.

W wyniku tajnego głosowania został wybrany na Dziekana KOZ SP mjr Mirosław Modrzejewskiz 21. BLT w Świdwinie uzyskując 27 głosów, natomiast na zastępcę Dziekana Korpusu Oficerów Zawodowych Sił Powietrznych wybrano płk Robert Borek z DSP otrzymując 22 głosy.

Za całokształt pracy w jednostkach wojskowych wszystkim mężom zaufania w imieniu Dowódcy Sił Powietrznych podziękował gen. dyw. Jerzy Fryczyński w tym wręczył wyróżnienia dla 6 mężów zaufania:
– mjr Adam Wójcik z 32. ODN w Krakowie,
– mjr Jacek Grodkowski z 1. SLT w Świdwinie,
– kpt. Cezary Pietkiewicz z 33. BLTr w Powidzu,
– kpt. Zbigniew Głodowicz z 3 BRT w Sandomierzu,
– ppor. Mirosław Rzepka z WOSzK w Zakopanym,
– ppor. Anna Issel z 33. Dr OP w Gdyni.

Nowo wybrany Dziekan KOZ SP mjr Mirosław Modrzejewski podziękował za głosy. Zobowiązał się do godnego reprezentowania żołnierzy w nowych strukturach organizacyjnych i na szczeblu Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych WP.

mezowie-zaufania

Źródło: sp.mil.pl

Autor: płk Janusz Chwiejczak
Zdjęcie:  Anna Zakrzewska