Welcome Airport Services w siedmiu miastach Polski

Zakończył się proces konsolidacji spółki handlingowej Welcome Airport Services. W wyniku przejęcia, do oddziałów spółki w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Rzeszowie dołączył Gdańsk (dawniej GDN Airport Services ), Poznań (dawniej POZ Airport Services) oraz Szczecin (ex SZZ Airport Services).

Oferując pełen zakres usług handlingowych, tym samym spółka stała się liderem obsługi naziemnej w Polsce. Połączenie czterech renomowanych agentów handlingowych przyniosło firmie Welcome Airport Services silną pozycję także dzięki zintegrowaniu systemów i procesów oraz powiązaniu kompetencji pracowników. Dało również możliwość budowania jednej silnej marki.

Dla klientów i pasażerów to zapowiedź dynamicznego rozwoju i gwarancja jakości usług.

Wszystkie aktywności biznesowe dołączonych spółek oraz codzienna działalność będzie kontynuowana.

welcome-as

Źródło / Autor: Welcome Airport Services