ULC: Rozporządzenie MTBiGM w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego

W dniu 11 października br. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 października 2013 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego (Dz. U. 2013, poz. 1202). Rozporządzenie stanowi wypełnienie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 133 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.

Rozporządzenie określa kto, jak, dla kogo i na jakich warunkach realizuje osłonę meteorologiczną dla lotnictwa cywilnego. Precyzuje zakres stosowania przepisów międzynarodowych dotyczących interoperacyjności oraz zarządzania bezpieczeństwem świadczonych usług, w obszarze osłony meteorologicznej, a także określa wymagania niezbędne do prawidłowego zapewniania osłony meteorologicznej. Ułatwia zarządzającym lotniskami obsługę lotów z widocznością (VFR – Visual Flight Rules), gdyż przewiduje wykorzystywanie przez informatora lotniskowej służby informacji powietrznej (AFIS – Aerodrome Flight Information Service) danych i informacji meteorologicznych pozyskiwanych z systemu pomiarowego wpisanego do rejestru lotniczych urządzeń naziemnych. Ponadto projekt rozporządzenia nakazuje bezpośrednie stosowanie norm i zalecanych metod postępowania zawartych w Załączniku 3 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Treść rozporządzenia jest dostępna na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji:  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/1202/1

Źródło / Autor: ULC