Warszawa: Lotnisko Chopina obchodzi Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

16 października Lotnisko Chopina organizuje w Terminalu A akcję społeczno-informacyjną pod nazwą „AED Szansa dla Serca” , która będzie częścią obchodów Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca. Akcja połączona będzie z podpisaniem listu intencyjnego pomiędzy Portami Lotniczymi a American Heart Association dotyczącego akredytacji AHA dla Ośrodka Szkolenia Służb Lotniskowych w zakresie prowadzenia szkoleń z udzielania pierwszej pomocy.

Akcja organizowana przez Lotnisko Chopina pod patronatem Małżonki Prezydenta RP, pani Anny Komorowskiej, wpisuje się w obchody Dnia Przywracania Czynności Serca w całej Europie. 16 października we wszystkich krajach Starego Kontynentu odbywać się będą podobne akcje informacyjne i happeningi, których celem jest upowszechnianie wiedzy o nagłym zatrzymaniu krążenia (NZK) oraz propagowanie umiejętności postępowania w takich przypadkach.

Każdego roku u około 400 tys. Europejczyków występuje nagłe i niespodziewane zatrzymanie krążenia, z czego w ok. 350 tys. przypadkach zdarza się to poza szpitalem. Do tego typu sytuacji może dojść praktycznie wszędzie: na ulicy, w miejscu pracy, w czasie zabawy lub ćwiczeń, przy czym przeważająca większość NZK występuje w domu.

Jak wykazują europejskie statystyki, obecnie mniej niż jedna osoba na dziesięć przeżywa przypadek nagłego zatrzymania krążenia. Podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków takiego zdarzenia może spowodować 2-3 krotny wzrost przeżywalności. Niestety, tylko w jednym przypadku na pięć zdarzeń pozaszpitalnego NZK podejmowane jest właściwe działanie ratowania życia. Zwiększenie częstości podejmowania resuscytacji mogłoby uratować 100 tys. istnień ludzkich w Europie rocznie.

Lotnisko Chopina jest jedynym w Polsce obiektem użyteczności publicznej wyposażonym w kompleksowy system AED obejmujący 36 automatycznych defibrylatorów rozmieszczonych we wszystkich obiektach lotniska. Wszystkie urządzenia połączone są z lotniskowym Centrum Ratownictwa Medycznego – użycie któregokolwiek z nich uruchamia alarm i przywołuje na miejsce zdarzenia zespół ratowników.

System uruchomiony został w 2009. Od tego czasu automatyczne defibrylatory AED były używane na Lotnisku Chopina czterokrotnie.

Źródło / Autor: Lotnisko Chopina