Generał broni pilot Stanisław Franciszek Targosz, Dowódca Sił Powietrznych RP (2005-2007)