Kategorie
News Polska

Wzbogaćmy naszą współpracę

Delegacja Dowództwa Sił Zbrojnych USA w Europie przebywała w Dowództwie Sił Powietrznych.

Generał broni pilot Lech Majewski rozmawiał z generałem dywizji pilot Randy Kee, dyrektorem Zarządu Strategii i Polityki (J5/J8) w USEUCOM o perspektywach współpracy bilateralnej między jednostkami lotniczymi i przeciwlotniczymi, na podstawie doświadczeń zdobytych podczas jedenastu rotacji baterii Patriot oraz trzech rotacji pododdziału lotniczego USAF.
Wizyta delegacji EUCOM odbyła się na kilka dni przed przylotem do Powidza czwartej rotacji lotniczej, tym razem z bazy transportowców z Ramstein, podczas której załogi samolotów C-130 Hercules trenować będą zrzut skoczków spadochronowych i tary desantowej na poligon w Drawsku Pomorskim i na Pustynię Błędowską. Generał Kee zapowiedział rozważenie przez stronę amerykańską zwiększenia częstotliwości treningu załóg maszyn transportowych oraz zadeklarował wolę rozszerzenia współpracy na inne dziedziny. „Chcemy rozwoju, chcemy angażować się w obopólnie korzystne projekty”.
Generał Majewski wskazał, że w obliczu modernizacji obrony powietrznej i budowy zdolności przeciwrakietowych przeciwlotnicy chcą skorzystać z doświadczeń amerykańskich. Zaprosił też Amerykanów do włączenia się w ćwiczenia z serii Eagle Talon. Możliwości ewolucji manewrów ET – uwzględnienia nowych obszarów działania, w tym morskiego, lądowego przeciwlotniczego – omówił pułkownik pilot Dariusz Malinowski. Zwrócił uwagę gości na ustalanie przez nas z sąsiadami z NATO tzw. Cross Boarder Areas, rejonów przygranicznych, w których lotnictwo państw sojuszniczych mogłoby operować na podstawie trwałych uzgodnień, co powinno ułatwić organizację wielonarodowych ćwiczeń. Pułkownik Malinowski przedstawił Amerykanom obecny i przyszły model szkolenia polskich pilotów oraz zreferował postępy w programie Advanced Jet Trainer. Generał Kee ocenił, że nowy polski system szkolenia pilotów wojskowych będzie bardzo podobny do amerykańskiego.

Pułkownik pilot Ireneusz Nowak podsumował dotychczasowe efekty wspólnego szkolenia lotniczego podczas wizyt pododdziałów amerykańskich w Łasku i Powidzu. Wyliczył, że załogi wylatały już ponad 400 godzin, po równo Polacy i Amerykanie. Przedstawił też ustalone w trybie roboczym plany rotacji amerykańskich na 2014 rok. Lotnicy USAF mają przybyć do naszych baz na dwutygodniowe tury w marcu, czerwcu i sierpniu.
Generał Majewski zachęcał generała Kee do rozszerzenia współpracy wskazując, że po stronie polskiej są ku temu wyjątkowo sprzyjające warunki. „Mamy środki w budżecie na szkolenie, mamy nowe programy szkolenia, mamy bardzo zmotywowanych żołnierzy, mamy wyszkolonych w Stanach Zjednoczonych pilotów i techników, mamy coraz nowocześniejsza infrastrukturę w bazach lotniczych, mamy amerykański pododdział Av-Det. Skorzystajmy z tego”. Na poparcie swych słów nasz dowódca wskazał, że połowa z oficerów towarzyszących mu w dzisiejszym spotkaniu z delegacją amerykańską ukończyła studia lub kursy w Stanach Zjednoczonych.

spotkanie

Źródło: sp.mil.pl
Autor: ppłk Artur Goławski
Zdjęcie: Anna Rudnicka, kpt. Marek Kwiatek

Autor: Redakcja Polska

Redakcja Polska