ULC: Polska oficjalnie wśród Państw kandydujących do Rady ICAO z grupy trzeciej

W dniu 30 września 2013 roku Sekretarz Generalny Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO)  – Pan Raymond Benjamin wydał zgodnie z art. 57 i 58 Regulaminu Postępowania Zgromadzenia (Doc 7600) notyfikację zawierającą listę Państw Członkowskich kandydujących w wyborach na Stałego Przedstawiciela w Radzie ICAO z trzeciej grupy. Polska znalazła się w wąskiej grupie 14 Państw: Boliwia, Burkina Faso, Kamerun, Chile, Dominikana, Indonezja, Kenia, Libia, Malezja, Nikaragua, Polska, Republika Korei, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Zjednoczona Republika Tanzanii.

Znane są już wyniki wyborów do Rady ICAO z grupy pierwszej i drugiej. Wybory Państw z trzeciej grupy zostaną przeprowadzone podczas 38 Sesji Zgromadzenia ICAO w Montrealu, 1 października br. Do Rady ICAO są wybierani przedstawiciele 36 ze 191 Państw Członkowskich ICAO na trzyletnią kadencję. Państwa wybierane są spośród trzech grup: państw mających największy wpływ na transport lotniczy, państw niewybranych w części pierwszej wyborów, ale mających największy wkład w dostarczanie urządzeń wspierających żeglugę powietrzną dla międzynarodowego lotnictwa oraz państw niewybranych w pierwszej ani drugiej części, gwarantujących, że wszystkie główne obszary geograficzne będą reprezentowane w Radzie.

Źródło / Autor: ULC