Kondycja wzrośnie w Krzesinach

Szef Sztabu Generalnego WP generał broni Mieczysław Gocuł i dowódca Sił Powietrznych generał broni pilot Lech Majewski w towarzystwie generała brygady pilota Włodzimierza Usarka i pułkownika pilota Jacka Pszczoły przecięli wstęgę i otworzyli 28 września w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach najnowocześniejszy kompleks sportowy w Wojsku Polskim.
widok m
Inwestycji w bazie F-16 przyświecała troska o stworzenie żołnierzom – zwłaszcza pilotom – i sportowcom wojskowym właściwych warunków do dbania o kondycję fizyczną. Będzie ona służyła także do przeprowadzania zawodów sportowych organizowanych przez Siły Zbrojne RP.
Do realizacji zadania przystąpiono w 2006 roku, ujmując przedsięwzięcie w Centralnym Planie Inwestycji Budowlanych. Złożyły się na nie m.in. hala sportowa, basen pływacki, boiska do piłki nożnej i lekkoatletyki, boisko do siatkówki, boisko do koszykówki, korty tenisowe. Inwestorem dla całości był Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu. Roboty budowlane poprzedziło wiele narad technicznych i spotkań koordynacyjnych użytkownika z inwestorem, z projektantami, a później także z wykonawcą robót, podczas których uszczegóławiano i dopracowywano koncepcję programowo-przestrzenną wielofunkcyjnej bazy sportowej. Przedsięwzięcie poddawano wielokrotnie opiniowaniu i ocenie. 16 lutego 2009 roku wojewoda wielkopolski zatwierdził projekt i udzielił inwestorowi (WZI Poznań) pozwolenia na budowę.

Po uzyskaniu pozwolenia i zebraniu dokumentacji w 2010 roku do krzesińskiej bazy weszła ekipa wyłonionej w przetargu firmy Skanska S.A. I ruszyły prace. 26 września 2013 r. odbył się odbiór końcowy i lotnicy z Krzesin otrzymali klucze do nowego kompleksu sportowo – kondycyjnego.

Od teraz personel 31. BLT oraz odwiedzający jednostkę wojskowi mogą korzystać z pięknego obiektu, na terenie którego znajdują się nowoczesna hala sportowa z halą basenową (6 torów). Obie hale mają miejsca dla widowni.
Stadion do piłki nożnej ma wymiary 100×64 m. Towarzyszy mu z 6-torowa bieżnia lekkoatletyczna oraz trybuna na 400 osób, obok są boiska do siatkówki i koszykówki oraz korty tenisowe. Boiska są oświetlone, mają nawierzchnie poliuretanowe, a hala sportowa tzw. posadzkę legarowaną. Do kompleksu należą małe sale sportów walki, siłownie, pomieszczenia odnowy biologicznej, sauny – wszystkie z szatniami. Estetykę kompleksu podnosi staranne zagospodarowanie okolicy. Jeśli więc zdawać egzamin z wuefu, to tylko w Krzesinach…

31. BLT

Beata Janoś/31. BLT
Ppłk Artur Goławski
Zdjęcia: por. Krzysztof Nanuś