Wydarzyło się dziś – 28 września

28 września zginął ppor. techn. Zdzisław Kiełbasiński. Był absolwentem warszawskiej SPLT. Został przydzielony do 1. Pułku Lotniczego, a w czasie kampanii wrześniowej znajdował się w składzie Bazy nr 1. Wraz z personelem Bazy ewakuował się w kierunku Rumunii. Podczas ewakuacji dołączył do wojsk SGO „Polesie” i brał udział w walkach. Zginął 28.IX.1939 r. podczas ataku na pozycje niemieckie pod wsią Krzywda w rejonie Kocka. Pochowany został we wspólnym grobie Żołnierzy Września na cmentarzu w Krzywdzie.

28 września 1976 roku zmarł Raymond Collishaw, kanadyjski pilot myśliwski, as myśliwski z okresu I wojny światowej. Collishaw urodził się w listopadzie 1893 roku. W czasie I wojny światowej zasłynął jako dowódca 10. Dywizjonu, zwanego też jako Czarna Eskadra lub Czarny Klucz. To właśnie jako członek tej formacji Kanadyjczyk święcił swoje największe sukcesy. W sumie osiągnął imponującą liczbę zwycięstw, 60 podczas I wojny światowej oraz 1 w czasie wojny domowej w Rosji.