ULC: Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego na “Aviation Day Eastern Europe” w Bukareszcie

3 września 2013 roku w Bukareszcie odbyła się Konferencja „Aviation Day Eastern Europe”, zorganizowana przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych – IATA oraz Ministerstwo Transportu Rumunii. W Konferencji wzięła udział polska delegacja – Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Pan Piotr Ołowski oraz kandydatka Polski do Rady ICAO, Pani dr Małgorzata Polkowska.

Konferencję otworzył Dyrektor Generalny IATA – Pan Tony Tyler, podkreślając znaczenie branży lotniczej na świecie, która ma ogromny wpływ na rozwój technologii, liczbę miejsc pracy oraz na całą gospodarkę. Wspomniał również o zbliżającej się 1 stycznia 2014 roku okrągłej – setnej rocznicy odbycia pierwszego komercyjnego lotu z Sankt Petersburga do Tampy na Florydzie. Podkreślił ponadto wpływ lotnictwa na rozwój gospodarki w Europie Wschodniej i liczbę miejsc pracy związanych z branżą lotniczą. Według statystyk sektor lotniczy odpowiada za 78 tys. miejsc pracy w Rumunii, 48 tys. na Węgrzech, 141 tys. w Bułgarii oraz 84 tys. w Polsce. Pan Tyler zaznaczył, że istnieją trzy obszary, gdzie priorytetowe jest wprowadzenie nowych ram prawnych, aby przemysł mógł się rozwijać. Są to kwestie dotyczące: ochrony środowiska, praw pasażerów oraz rozwoju infrastruktury lotniczej. Dyrektor Generalny IATA podziękował polskiej delegacji za duży wkład w organizację konferencji. W swoim przemówieniu jednocześnie Prezydent ECAC oraz jednocześnie Dyrektor Generalny Lotnictwa Cywilnego Rumunii, Pan Catalin Radu podziękował IATA i Polsce za zorganizowane w dnach 1 i 2 lipca br. w Warszawie Warsztatów na temat programów audytu bezpieczeństwa,

Konferencja składała się z trzech Paneli tematycznych. Moderatorem pierwszego Panelu był Pan Catalin Radu. Panel poświęcony był wzrostowi sektora lotniczego w Europie Wschodniej. Pan Catalin Radu przypomniał uczestnikom Konferencji o polskiej kandydaturze do Rady ICAO w zbliżających się wyborach do Rady ICAO. Podczas panelu, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wygłosił prezentację „Kształtowanie zmian rynkowych poprzez współpracę regionalną”. Prezes ULC podziękował organizatorom konferencji i zaproponował zmianę nazwy konferencji na „Aviation Family Day”, co spotkało się z aprobatą ze strony organizatorów i uczestników. W wygłoszonej prezentacji, Pan Piotr Ołowski przedstawił wielkie zmiany, jakie dokonały się na przestrzeni lat w sektorze lotniczym. W przypadku Polski, w ciągu 20 lat nastąpił dziesięciokrotny wzrost rynku transportu lotniczego. Od 2004 roku co roku liczba pasażerów obsługiwanych w polskich portach lotniczych zwiększa się o 20%. Dodatkowo między 2007 a 2012 rokiem, Polska mimo kryzysu zanotowała prawie 30-procentowy wzrost liczby pasażerów. Prezes ULC wspomniał również o spotkaniu ekspertów dotyczące Perspektyw Rynku Transportu Lotniczego w Centralnej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej Europie, które odbyło się 9 lipca br. w Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz zaakcentował potrzebę kontynuacji rozpoczętego na spotkaniu procesu wzmocnienia współpracy regionalnej oraz wymiany informacji pomiędzy państwami regionu.

Podczas panelu poruszono ponadto temat funkcjonowania narodowych przewoźników. Uczestnikami dyskusji byli Panowie: Christian Heinzmann – Dyrektor Generalny przewoźnika lotniczego TAROM, Gheorghe Racaru – Dyrektor Generalny przewoźnika lotniczego Blue Air, Jost Lammers – Dyrektor Generalny Portu Lotniczego w Budapeszcie, Nicolae Petrov – Dyrektor Generalny Carpatair oraz Sebastian Mikosz – Prezes Polskich Linii Lotniczych LOT.

Moderatorem drugiego panelu poświęconego Wyzwaniom redukcji emisji CO2 w sektorze lotniczym na świecie i w Polsce była Pani dr Małgorzata Polkowska. W ramach panelu przedstawiła prezentację „Dynamiczny wzrost rynku lotniczego a problemy środowiskowe”. Pani dr Polkowska wskazała w niej, że rynek lotniczy odpowiedzialny jest za 2% globalnej emisji CO2 oraz, że w związku z trendami wzrostu liczby przewozów lotniczych emisja ta będzie się powiększać. Biorąc pod uwagę korzyści jakie daje rynek lotniczy, należy wypracować wspólnie najbardziej efektywne rozwiązania, które pozwolą na redukcję emisji zapewniając zrównoważony rozwój sektora lotniczego. Nieodzowna w tym zakresie jest również współpraca rządów państw z branżą lotniczą. W panelu wzięli udział również m. in. Pan Aleodor Francu – Dyrektor Generalny Romatsa, Pani Debra Santos – Dyrektor Zarządzający ds. Marketingu w Europie firmy Boeing, Pan Etienne Cabare – Menadżer ds. Nowych Żródeł Energii Airbus, Pan Peter Curran, IATA, Pan David Ciceo – Prezes Rumuńskiego Zrzeszenia Portów Lotniczych oraz Pan Valentin Lordache – Dyrektor ds. Komunikacji, Port Lotniczy w Bukareszcie.

Trzeci Panel poświęcony był nowemu systemowi dystrybucji biletów. Moderatorami panelu byli Pan Yanik Hoyles – Szef Nowego Programu Dystrybucji, IATA oraz Pani Dana Chriac – Menadżer ds. Dystrybucji, TAROM.
W panelu wzięli udział ponadto przedstawiciele agencji sprzedaży biletów.

ULC

Źródło / Autor: ULC

Zdjęcie: ULC