ULC: Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego na “Aviation Day Eastern Europe” w Bukareszcie