ULC: Raport o aktualnym stanie prawnym odnoszącym się do bezzałogowych statków powietrznych

Informujemy, że w zakładce UAV bezzałogowe statki powietrzne został opublikowany Raport o aktualnym stanie prawnym odnoszącym się do bezzałogowych statków powietrznych. Dokument został opracowany przez Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych. Zawiera ogólne omówienie przepisów obowiązujących w Polsce i kilku przykładowych państwach. W raporcie poruszono również zagadnienia związane z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych na polskim rynku cywilnym.

Źródło / Autor: ULC