ULC: Rozporządzenie MTBiGM ws. wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk certyfikowanych

W dniu 4 września w Dzienniku Ustaw RP zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowi certyfikacji, wydane na podstawie art. 59a ust. 5 ustawy Prawo lotnicze.

Rozporządzenie określa wymagania techniczne i eksploatacyjne dla lotnisk objętych obowiązkiem certyfikacji, którymi zgodnie z art. 4 ust. 3a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego są lotniska użytku publicznego obsługujące zarobkowy przewóz lotniczy, na których prowadzi się operacje podejścia lub odlotu przy wykorzystaniu procedur instrumentalnych, oraz które dysponują utwardzoną drogą startową o długości, co najmniej 800 metrów, lub obsługujące wyłącznie śmigłowce.

Niniejszy projekt implementuje do krajowego systemu prawnego te wymagania Załącznika 14 ICAO, które do tej pory nie zostały wdrożone w innych aktach prawnych.

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 19 września br.

Poniżej link do treści rozporządzenia:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/1020

Źródło / Autor: ULC