Szerzą wiedzę o Siłach Powietrznych

Wydawany przez Wojskowy Instytut Wydawniczy „Przegląd Sił Powietrznych” obchodzi 85-lecie istnienia.
Z tej okazji w Sali Tradycji Dowództwa Sił Powietrznych dyrektor WIW i Marek Sariusz-Wolski i reprezentujący Dowódcę Sił Powietrznych generał dywizji Jerzy Fryczyński (szef Sztabu SP) wręczyli ryngrafy wyróżniającym się autorom tekstów ukazujących się na łamach PSP. Znaki pamiątkowe otrzymali płk. nawig. dr. inż. Bogdan Grenda z Akademii Obrony Narodowej, płk nawig. dr Piotr Cieślik i ppłk. Stanisław Czeszejko (obaj z DSP), płk rez. pil. dr. Telesfor Markiewicz, płk rez. nawig. Józef M. Brzezina, płk. w st. spocz. pil. Jerzy Szczygieł, ppłk w st. spocz. pil. Maciej Kamyk i Maciej Ługowski. Uhonorowany został także Kazimierz Steć, który przez 19 lat był redaktorem i naczelnym periodyków poprzedzających „Przegląd Sił Powietrznych”.
Dyrektor Sariusz-Wolski zapowiedział podczas spotkania, że od nowego roku periodyki rodzajów sił zbrojnych zostaną połączone w jeden magazyn, ukazujący się co dwa miesiące, pod nazwą „Przegląd Sił Zbrojnych”. I zachęcał obecnych do pisania dla tego pisma.

Przegląd Sił Powietrznych

Źródło: sp.mil.pl
Autor: Ppłk Artur Goławski
Zdjęcie: sp.mil.pl