Pierwszy system kryptograficzny spoza Stanów Zjednoczonych zatwierdzony do użytku w USA