95-lecie Lotnictwa Polskiego

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI 95-LECIA LOTNICTWA POLSKIEGO I 110- LECIA LOTNICTWA ŚWIATOWEGO, W DNIU 7 WRZEŚNIA 2013 ROKU, O GODZINIE 11.00 ORGANIZOWANEJ NA CMENTARZU PARAFIALNYM PRZY UL. NADGÓRZE, W GIMNAZJUM NR 2 PRZY UL. SOWIŃSKIEGO W WYSZKOWIE, PRZY POMNIKU por. pil. Stefana OKRZEI I W WYSZKOWSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI

1. 11.00 – 11.40 Uroczysta zbiórka delegacji, Kompanii Reprezentacyjnej SP ze Sztandarem i Orkiestry Wojskowej SP, przy grobie por. pil. Stefana Okrzei i płk Tadeusza Bylińskiego, na cmentarzu parafialnym w Wyszkowie przy ul. Nadgórze:

a. Odegranie hymnu państwowego;

b. Wystąpienie płk pil. Janusza Decewicza – przedstawiciela Oddziału W-MSSLWRP;

c. Wystąpienie księdza dziekana Zdzisława Golana;

d. Salwa honorowa oddana przez kompanię honorową;

e. Złożenie wiązanek kwiatów na mogiłach lotników przy dzwiękach werbli;

f. Odegranie „Śpij Kolego”

g. Odegranie „Marsza Lotników”;

2. 11.40 – 12.10 przemarsz delegacji Urzędu Miasta i Stowarzyszeń oraz Kompanii Reprezentacyjnej ze Sztandarem i Orkiestry Wojskowej SP ulicami Wyszkowa do Gimnazjum nr 2 przy ul. Sowińskiego (trasę ustali Urząd Miasta Wyszkowa);

3. 12.10 – 13.30 Odsłonięcie tablicy poświęconej płk pil. Stanisławowi Skarżyńskiemu;

a. Odegranie hymnu państwowego;

b. Powitanie uczestników uroczystości przez dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie p. mgr Agnieszkę Deptułę;

c. Przemówienie burmistrza p. mgr Grzegorza Nowosielskiego;

d. przemówienie fundatora tablicy, prezesa Związku Piłsudczyków Okręgu Nadbużańskiego w Wyszkowie, p. mgr Konrada Wróbla;

e. odsłonięcie tablicy, złożenie kwiatów i odegranie „Hasła WP”;

f. poświęcenie tablicy przez Kapelana Związku Piłsudczyków, ks. kanonika Pawła Stacheckiego ;

g. odegranie „Śpij Kolego” i „Marsza Lotników”;

h. wystąpienie Uczniów z Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie.

4. 13.30 – 14.30 przejazd pod Pomnik por. pil. Stefana Okrzei, który znajduje się przy trasie Wyszków – Serock:

a. Sygnalista gra „SŁUCHAJCIE WSZYSCY”;

b. wystąpienie przedstawiciela Oddziału W-MSSLWRP, płk dypl. Janusza Olszanowskiego;

c. krótka modlitwa księdza dziekana Zdzisława Golana;

d. złożenie kwiatów przy dźwiękach werbli OW SP;

e. odegranie „Śpij Kolego” i „Marsza Lotników”;

f. zakończenie.

5. 16.00 – 18.00 Wystąpienie prezesa Oddziału W-MSSLWRP p. płk dr pil. Janusza Kowalskiego, przedstawiciela Wyższej Szkoły Humanistycznej z Pułtuska nt. „Zarysu historii Lotnictwa Polskiego”, wręczenie wyróżnień i Koncert Zespołu Artystycznego WP w Wyszkowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Geodetów. Podziękowanie burmistrzowi Wyszkowa i Zespołowi Artystycznemu WP przez płk pil. Janusza Decewicza

Uroczystości na Cmentarzu w Szkole i przy Pomniku prowadzi płk dr inż. Henryk Czyżyk, a w WOSiR – Dyrektor, Marek Wiśniewski;

p. Elżbieta Świtalska, kom. 502 742 918, fax: 29-742 42 09;

płk (r.) dr inż. Henryk Czyżyk, kom. 603 959 403, fax: 22-6825 392.