Boeing i Polski Holding Obronny – współpraca na rzecz obronności