F-35 – podsumowanie osiągnięć programu z ostatnich miesięcy