ULC: Zmiana miejsca egzaminowania na świadectwa operatora urządzeń radiowych

W nawiązaniu do Komunikatu nr 41 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacji lotniczej Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że od września 2013 roku egzaminy na świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty i świadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej będą odbywały się w terminach i miejscu sesji egzaminów teoretycznych przeprowadzanych przez Lotniczą Komisję Egzaminacyjną tj. w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego przy ulicy Marcina Flisa 2.

Wnioski o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych będące podstawą przystąpienia do przedmiotowego egzaminu należy składać do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na dotychczasowych zasadach. Dodatkowe informacje dotyczące egzaminów można uzyskać pod numerami telefonów: 22 520 72 25 oraz 22 520 74 82. Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem, wraz z harmonogramem sesji egzaminacyjnych na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacji lotniczej w 2013 r.

Cały komunikat do pobrania ze stron ULC.

Źródło / Autor: ULC