ULC: Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę Prawa lotniczego

W dniu 2 sierpnia 2013 roku Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę Prawa lotniczego. Dzięki zmianie przepisów linie lotnicze nie będą musiały już tłumaczyć dokumentacji technicznej czy operacyjnej z języka angielskiego na polski.

Uchwalona ustawa ma na celu przede wszystkim zmniejszenie lub usunięcie niepotrzebnych obciążeń finansowych i administracyjnych nakładanych na przewoźników lotniczych.

Nowe przepisy umożliwiają składanie niektórych kategorii dokumentów w języku angielskim. Chodzi m.in. o informacje przekazywane do prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego przed każdym sezonem rozkładowym oraz zawiadomienia o planach przewoźnika dotyczących wykonywania regularnych przewozów lotniczych na trasach do, z i na terytorium Polski.
Ponadto nowelizacja Prawa lotniczego ma na celu dostosowanie polskiego porządku prawnego do przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne, odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. L 311 z 25.11.2011, str.1). Chodzi o zmianę regulacji dotyczących kategoryzacji członków personelu pokładowego wykonującego swoje obowiązki. Doprecyzowany zostanie katalog dokumentów, jakie musi posiadać osoba, która może pracować, jako personel pokładowy.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Treść ustawy dostępna na stronach sejmowych.

Źródło / Autor: ULC