CWIX 2013

W dniach 03-21.06.br. w obiektach JFTC (ang. Joint Force Training Centre) w Bydgoszczy zostały przeprowadzone Warsztaty Interoperacyjności NATO CWIX 2013 (ang. NATO Coalition Warrior Interoperability eXecution, eXamination, eXperimantation, eXploration).

NATO CWIX są ćwiczeniami organizowanymi co roku przez Dowództwo ACT (ang. Allied Command Transformation) w formie warsztatów. Zasadniczym celem ćwiczeń jest wytyczanie nowych kierunków rozwoju technologii, testowanie i weryfikacja zastosowanych rozwiązań w celu zapewnienia współdziałania systemów teleinformatycznych w środowiskach sojuszniczych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii i rozwiązań systemowo-programowych.

Zasadnicze cele CWIX 2013 obejmowały:
identyfikację problemów występujących na styku systemów sojuszniczych biorących udział w warsztatach;
przeprowadzenie testów istniejących, rozwijanych i eksperymentalnych konfiguracji aby wspierać bieżącą i przyszłą działalność jednostek koalicyjnych;
nawiązanie kontaktów roboczych i współpracy z innymi podmiotami działań interoperacyjnych i określenie synergii, ekonomii skali, wspólnych korzyści oraz zastosowanie w praktyce wniosków z ćwiczeń.
Tegoroczna trzecia edycja warsztatów, w której wzięli udział przedstawiciele jednostek Sił Powietrznych testujący interoperacyjność systemu Polish Air Force Link 16 (PAF LINK 16) z innymi zautomatyzowanymi systemami dowodzenia obejmowała sprawdzenie trzech głównych elementów systemu wystawionego przez Siły Powietrzne, tj.:
podsystem CSI (ang. CRC System Interface);
przewoźne posterunki radiowe LINK 16 w oparciu kontenery MMSD-SP;
platforma NON-C2 Link 16 w oparciu o przenośny zestaw LINK 16 (ang. deployable mini-rack).
W testach systemu PAF LINK 16 z ramienia Sił Powietrznych uczestniczyli przedstawiciele, Dowództwa Sił Powietrznych, Centrum Operacji Powietrznych oraz Ośrodków Dowodzenia i Naprowadzania.

Za konfigurację sprzętową, programową oraz bieżące wsparcie techniczno-administracyjne systemu PAF LINK 16 byli odpowiedzialni przedstawiciele Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych oraz Rejonów Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych.

Źródło: cwt.sp.mil.pl

Tekst: Jacek RYBICKI