Kategorie
News Polska

Nasi w NATO

Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 1440, z dniem 1 sierpnia 2013r., Zastępca Szefa Oddziału Systemów Teleinformatycznych Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych, ppłk Marek WĘGLOWSKI został wyznaczony do pełnienia służby poza granicami państwa (Mons, Belgia) w strukturach NATO. Na podkreślenie zasługuje fakt, że to kolejny oficer z Centrum, który (w ostatnim czasie) został wyznaczony do objęcia stanowiska poza granicami Polski.

Ppłk Marek Węglowski 9 lipca br. oficjalnie zakończył służbę w CWT SP i został pożegnany w ramach uroczystej zbiórki kadry i pracowników wojska.

Komendant Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych, wz. płk Robert DROZD przypomniał przebieg służby żegnanego oficera, serdecznie podziękował za jego dotychczasową służbę na rzecz nie tylko Centrum ale całych Sił Zbrojnych RP i życzył mu wielu dalszych sukcesów na nowym odpowiedzialnym stanowisku służbowym. Płk Drozd wręczył odchodzącemu oficerowi list gratulacyjny oraz okolicznościowy podarunek ufundowany przez kadrę oraz pracowników wojska CWT SP.
03
Następnie zabrał głos ppłk Węglowski, który podziękował wszystkim zebranym za lata wspólnej służby i pracy, a także za życzliwość
i okazywaną pomoc w realizacji codziennych zadań służbowych.

NATO

Źródło: cwt.sp.mil.pl
Tekst i zdjęcia: mjr Grzegorz WOJTYŚ

Autor: Redakcja Polska

Redakcja Polska