Pożegnanie płk. pil. Rościsława STEPANIUKA

Pożegnanie na stanowisku zastępcy Dowódcy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego płk. pil. Rościsława STEPANIUKA odbyło się w sali tradycji 2. SLT. w piątek, 21 czerwca br. w Poznaniu.

Tego dnia, zgodnie z Decyzją MON Nr 814 z dnia 9 kwietnia 2013 pułkownik STEPANIUK skierowany został na roczne, podyplomowe studia do Narodowego Uniwersytetu Obrony w Waszyngtonie (USA).

Obowiązki na stanowisku zastępcy Dowódcy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego płk pil. Rościsław STEPANIUK pełnił od 9 kwietnia 2010r.

Pułkownika żegnała kadra i pracownicy wojska. W swym przemówieniu Dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego – gen. bryg. pil. Włodzimierz USAREK podkreślił zaangażowanie i pracę oficera na rzecz dowództwa i podległych jednostek, zwracając szczególną uwagę na wkład w proces implementacji samolotu wielozadaniowego F-16 w polskich Siłach Powietrznych.

płk pil. Rościsław STEPANIUK pierwszy stopień oficerski otrzymał w 1989 roku, jako absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie.

Od samego początku związany był z krzesińską bazą (31 Bazą Lotnictwa Taktycznego), otrzymując swój pierwszy przydział służbowy do 62. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Poznaniu, gdzie wykonując loty na samolocie MiG-21 zdobył uprawnienia instruktorskie.

W 1995 roku rozpoczął studia w Akademii Obrony Narodowej, a po zakończeniu edukacji w AON został wyznaczony na stanowisko dowódcy eskadry w 11. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego we Wrocławiu.

W 1998 roku rozpoczął studia dowódczo-sztabowe w Joint Services Command and Staff Colleage w Anglii. Po ukończeniu studiów objął stanowisko zastępcy dowódcy 10. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Łasku, gdzie następnie pełnił obowiązki szefa szkolenia.

W latach 2002-2004 dowodził 3. eskadrą lotnictwa taktycznego w 31. Bazie Lotniczej w Poznaniu-Krzesinach, skąd został skierowany do USA w celu odbycia szkolenia na samolocie F-16. Po powrocie do kraju ponownie objął stanowisko dowódcy 3. elt.

Od grudnia 2007 roku był dowódcą 31. Bazy Lotniczej, a od kwietnia 2008 roku dowódcą 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego. W dniu 9 kwietnia 2010r. zgodnie z Decyzją MON 119 (z 4 lutego 2010r.) wyznaczony został na stanowisko zastępcy Dowódcy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, uprzednio pełnione przez płk pil. Dariusza MIKOŁAJCZYKA.

Płk dypl. pil. Rościsław STEPANIUK jako pierwszy ukończył szkolenie w Stanach Zjednoczonych i w listopadzie 2006 roku przyprowadził do Polski pierwszy samolot F-16 z biało-czerwoną szachownicą.

W powietrzu spędził ok. 2000 godzin, w tym 950 pilotując samolot F-16.

Główne wyróżnienia i odznaczenia:
• Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”,
• Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”,
• Brązowy Krzyż Zasługi.

tekst: kpt. Marlena BIELEWICZ/2. SLT.

zdjęcia: mjr Jan ŻACZEK/2. SLT.

 Źródło: 2slt.sp.mil.pl