Wizyta Podsekretarz Stanu ds. Infrastruktury w 31. BLT

W ramach przeglądu trwających oraz zakończonych inwestycji realizowanych przez Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w ramach NSIP (Programu Inwestycji NATO dotyczących bezpieczeństwa), 31. Bazę Lotnictwa Taktycznego odwiedziła Podsekretarz Stanu ds. Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej Pani Beata Oczkowicz.

Celem wizyty było zapoznanie z realizacją poszczególnych inwestycji w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego. Pani Podsekretarz po przylocie została przywitana przez Dowódcę 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Włodzimierza Usarka oraz Dowódcę 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego płk dypl. pil. Jacka Pszczołę.

Delegacja w skład w której wchodzili także płk Tomasz Kalina Szef Sekretariatu Podsekretarza Stanu ds. Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej oraz pracujący w Sekretariacie mjr Michał Woźniakowski i mgr inż. Piotr Wójcik, a z ramienia Dowództwa Sił Powietrznych Zastępca Szefa Sztabu Sił Powietrznych gen. bryg. Krzysztof Żabicki oraz ppłk Rafał Socha, udała się do Wojskowego Portu Lotniczego, gdzie dowódca 31. BLT zapoznał gości z realizowanymi zadaniami a także przedstawił zakres poczynionych inwestycji.

Pani Podsekretarz w ciągu kilku godzin wizyty zapoznała się ze wszystkimi inwestycjami realizowanymi na rozległym terenie bazy ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzn lotniskowych, hangarów obsługowych oraz składów paliw. Wizytujący obejrzeli także samoloty F – 16 oraz symulator lotu. Około godziny piętnastej delegacja opuściła teren 31. BLT.

31. BLT

Źródło: 2.slt.sp.mil.pl
tekst: por. Piotr Radzimski/31 BLT.
zdjęcia: R. Najder/31 BLT.