Wydarzyło się dziś – 27 czerwca

27 czerwca 1899 roku urodził się w Hryniowcach kpt. rez. pil. inż. Witold Krasicki. Po ukończeniu Francuskiej Szkoły Pilotów w Warszawie w 1919 r. przydzielony został do 6. eskadry wywiadowczej, a następnie do 4. eskadry wywiadowczej i brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. Po zakończeniu działań wojennych był instruktorem w Oficerskiej Szkole Obserwatorów Lotniczych W drugiej połowie lat 20-tych pracował w lotnictwie cywilnym. W 1930 r. został przeniesiony do rezerwy, a zmobilizowano go w sierpniu 1939 r. W rejonie Darachowa Krasicki został wzięty do niewoli radzieckiej i po krótkim pobycie w obozie przejściowym w Szepietówce, osadzony został w obozie w Starobielsku. Zginął wiosną 1940 r. w Charkowie.

27 czerwca 1950 roku amerykański pilot por. William G. „Skeeter” Hudson na myśliwcu F-82 Twin Mustang zestrzelił północnokoreański samolot myśliwski Yak-9. Było to pierwsze zwycięstwo powietrzne w wojnie koreańskiej.