Komunikat ULC ws. eksploatacji lotniska w Modlinie

W dniu 24 czerwca br. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pan Piotr Ołowski wydał decyzję uchylającą decyzję z dnia 22 grudnia 2012 r., którą ograniczył eksploatację lotniska w Modlinie poprzez wyłączenie części drogi startowej, która została uprzednio zamknięta decyzją Mazowieckiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Po analizie otrzymanych dokumentów tj. decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i wniosku Portu Lotniczego Warszawa-Modlin oraz analizie wyników kontroli na lotnisku przeprowadzonej w ubiegłym tygodniu przez inspektorów ULC, Prezes ULC wydał decyzję uchylającą ograniczenie eksploatacji części lotniska poprzez wyłączenie z użytkowania części drogi startowej wykonanej w technologii betonowej wskazanej w decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wejście w życie tej decyzji nastąpi w dniu uprawomocnienia się decyzji WINB z dnia 17 czerwca br. w sprawie zniesienia zakazu użytkowania części lotniska w Modlinie, co oznacza, że będą mogły być wówczas wykonywane operacje na całej długości drogi startowej i przywrócony zostanie ruch dla dużych samolotów pasażerskich.

Źródło / Autor: ULC