Spółka DORIC Lease Corp podpisała porozumienie dotyczące zakupu 20 samolotów A380