Przeciwlotnicy na poligonie

Szkolenie poligonowe rozpoczęto 3. czerwca 2013 roku na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych uroczystym apelem. Poczet flagowy w składzie podchorążych WSOWL. dokonał podniesienia flagi państwowej na maszt. Instruując wszystkich biorących udział w szkoleniu, dowódca zgrupowania major Artur Dąbek przypomniał o zasadzie mówiącej, iż „… bezpieczeństwo jest nadrzędne w stosunku do wymogów taktyki i zasad prowadzenia ognia”. Po uroczystym rozpoczęciu delegacja w składzie major Artur Dąbek, kapitan Bartosz Drogosz i podchorążowie zapalili znicz pod pomnikiem przeciwlotników, jako hołd oddany tym, którzy poświęcili swoje życie w służbie Ojczyźnie.

Następnego dnia przeprowadzony został pierwszy sprawdzian dla obsługi – strzelanie działonem do wolno lecącego celu powietrznego z 23 mm podwójnych armat przeciwlotniczych ZU-23-2K.
Po komendzie oficera bezpieczeństwa, młodszy chorąży Norbert Górny zezwolił na ładowanie zestawów armat przeciwlotniczych ZU-23-2K.
„BOJOWYMI” – na stanowisku ogniowym numer 8 rozległ się głos chorążego Górnego.
Nad całością sprawował pieczę starszy chorąży Dariusz Dębski, wielokrotnie wykonujący zadania ogniowe, nadzorując czynności wykonywane przez obie strzelające obsługi. Czerwone chorągwie w górze. To dowódcy działonów meldują gotowość do wykonania zadania.

„CEL W WYCINKU” rozległa się kolejna komenda kierownika strzelania. Po chwili pociski zmierzały do celu.
W kolejnych dniach podchorążowie realizowali zadania strzelania do wolno lecącego celu powietrznego z przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych STRZAŁA-2M i GROM.

Podchorążowie nadzorowani przez instruktorów Centrum – starszego chorążego Tomasza Płoszaja i sierżanta Tomasza Szurgota precyzyjnie wykonali zadania bojowe. Na uwagę zasługuje strzelanie wykonywane przez starszego kaprala podchorążego Dorotę Piontczak, której rakieta po wystrzeleniu idealnie trafiła w imitator celu powietrznego MITHRAS. Realizację zadań ogniowych wykonywanych przez podchorążych obserwował w tym dniu przedstawiciel szef szkolenia Centralnego Poligonu Sił Powietrznych pułkownik Piotr Woźnica. Pozytywna opinia Szefa Szkolenia z CP SP Ustka potwierdzają właściwe przygotowanie podchorążych do wykonywania zadań bojowych. Satysfakcję instruktorów i podchorążych potęgował fakt, iż tych kilkanaście minut na stanowisku ogniowym poprzedzały żmudne godziny szkolenia w Centrum – w salach wykładowych, Ośrodku Szkolenia Strzelca Przeciwlotnika oraz trenażerze USP-1.

Wysiłek włożony podczas szkolenia w murach koszalińskiego Centrum przyniósł wymierne efekty, ogromną satysfakcję oraz emocje, udzielające się każdemu – podchorążym dzierżącym Strzały i Gromy oraz ich instruktorom… trzymającym kciuki za powodzenie.

Znakomicie spisała się kadra Centrum szkoląca i zabezpieczająca szkolenie. Słowa uznania należą się również podchorążym. „Bez Waszego zaangażowania i dyscypliny nie mówilibyśmy dziś o satysfakcji i bardzo dobrym wykonaniu wszystkich zadań” – już w murach Centrum, po powrocie do Garnizonu podkreślił dowódca zgrupowania major Artur Dąbek.

poligon

źródło: http://www.cssp.sp.mil.pl
tekst: kpt. Bartosz Drogosz
zdjęcia: mjr Artur Dąbek