Laureaci konkursu „Lex et Patria”

Lotniczymi laureatami VIII edycji konkursu „Lex et Patria” zostali 8. Baza Lotnictwa Transportowego z Krakowa i starszy sierżant Sławomir Piotrowski z 6 batalionu dowodzenia w Śremie. Wybór ich zatwierdziła kapituła konkursu, obradująca 10 kwietnia w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej. Wyróżnienia odebrali dziś na gali w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie.
Baza, będąca oddziałem gospodarczym, obsługująca lotniczo kontyngenty w Afganistanie i na Bałkanach, eksploatująca coraz liczniejszą flotę nowoczesnych samolotów, została wyróżniona w uznaniu przestrzegania przez jej personel prawa. W 8 BLTr w 2012 roku nie stwierdzono przestępstw ani wykroczeń.
Sierżant Piotrowski, żołnierz z 19-letnim stażem, przyczynił się natomiast do szybkiego ustalenia i zatrzymania sprawcy przestępstwa (zabójstwa sąsiada) w maju 2012 roku.

Laureatami VIII edycji „Lex et Patria” (Prawo i Ojczyzna) zostało w tym roku 6 jednostek wojskowych i 4 podoficerów. Konkurs organizują Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej, Stowarzyszenie ŻW „Żandarm” oraz Departament Wychowania i Promocji Obronności MON. W ten sposób promują praworządność w Siłach Zbrojnych RP i nagradzają wyróżniające się w tej dziedzinie jednostki, żołnierzy i pracowników.
Kandydatów indywidualnych do nagrody zgłaszają dowódcy jednostek za pośrednictwem dowódcy rodzaju sił zbrojnych. Wskazują żołnierzy lub pracowników, którzy ze względu na szczególne działania lub osiągnięcia przyczynili się do zmniejszenia, ograniczenia czy wykrycia zjawisk bądź przypadków rażącego naruszenia prawa. Jednostki – jako pretendentów zbiorowych – rekomenduje Komenda Główna ŻW.

Źródło: sp.mil.pl

Autor: ppłk Artur Goławski

Zdjęcie: sp.mil.pl