Rozbudowa sił Wietnamskiej Armii Ludowej i Narodowego Frontu Wyzwolenia Wietnamu Południowego podczas wojny w Wietnamie w latach 1954-1968