Wydarzyło się dziś – 30 maja

30 maja 1912 roku zmarł amerykański pionier lotnictwa Wilbur Wright. Urodził się on 16 kwietnia 1867 roku. Uważany jest za współautora pierwszego w historii ludzkości lotu pojazdu cięższego od powietrza. W połowie grudnia 1903 roku siedząc za sterami samolotu Wright Flyer wykonał kilka krótkich lotów. Początkowo prasa i opinia publiczna nie wierzyła w wyczyn Wilbura Wrighta oraz jego brata Orville`a.

30 maja 1912 roku urodził się Czesław Winkler. Absolwent Podoficerskiej Szkoły Pilotów w Bydgoszczy, przydzielony do 1. Pułku Lotniczego w Warszawie, latał w eskadrach bombowych. W 1938 r. przeniesiony został do 213 eskadry szkolnej „Łosi” jako instruktor pilotażu i wraz z eskadrą w ostatnich dniach sierpnia przeniesiony został na lotnisko Małaszewicze. Zginął 3 września 1939 r. podczas bombardowania lotniska przez lotnictwo niemieckie. Został pochowany we wspólnym grobie na cmentarzu wojennym w Brześciu nad Bugiem.